ADVISORY BOARD

INSTITUT KAJIAN ZAKAT MALAYSIA (IKaZ)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

 

Dato’ Sri Haji Syed Zainal Abidin B. Syed Mohamed Tahir

 

YBhg Prof. Dato’ Dr. Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid
Timbalan Dekan
International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)
International Islamic University Malaysia (IIUM)

 

YBhg Prof. Dato’ Dr. Muhamad Ali Baharum
Yang Dipertua
Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA)

 
YBhg Tuan Haji Mohd Rais Alias
Pengurus Besar
Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (PPZ)

 

YBhg Tuan Haji Abdul Aziz Abu Bakar
Presiden
Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia(MATA)