Bil

Tahun Mula

Tajuk Projek

Penyelidik

Geran

1

2012

Modelling Effective Zakat Integration Into The Mainstream Economy

PM Dr Abd Halim Mohd Noor

FRGS

2

2011

Zakat Performance Index : Determining The Efficiency Level Of Zakat Institutions

PM Dr Abd Halim Mohd Noor

ERGS

3

2010

Multidimensional Poverty Measurement In Zakat Institutions : Monetary And Non-Monetary Indicators

PM Dr. Ariffin Md. Salleh

FRGS

4

2010

Satu Kajian Semula Al-Gharimin Di Malaysia

PM Norsiah Sulaiman

FRGS

5

2007

Peluasan Konsep Asnaf Zakat Muallaf

PM Rawi Nordin

PM Dr Hasan Bahrom

Abdullah Hj. Said

Abdul Ghafar Baba

Noormala Rabu

FRGS

6

2007

Pelaksanaan Zakat Perniagaan Di Institusi Kewangan Dan Perbankan Di Asia Tenggara

PM Dr Ahmad Che Yaakob

PM Dr. Abd Halim Mohd Noor

Mohd Saladin Abdul Rasool

PM Syed Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa

Dr. Zahri Ahmad

FRGS

7

2007

Performance Indicators For Zakat Institution : A Proposed Model For Southeast Asia

PM Dr Abd Halim Mohd Noor

Shawal Kaslam

Dr. Ahmad Che Yaakob

PM Dr. Kamil Idris

FRGS

8

2007

Pengagihan Harta Zakat Bagi Membebaskan Ar-Raqib : Satu Kajian Pemeluasan

Hayyun Nawawi

Noormala Rabu

Hajar Opir

FRGS

9

2007

Penentuan Kriteria Fi Sabilillah Dalam Agihan Zakat Di Malaysia

Mohammad Sulaiman Zahlan

Zainal Fikri Zamzuri

Wahairi Mahmud

Mohd Fauzi Md Isa

FRGS

10

2007

Kefatwaan Fiqh Zakat Asia Tenggara

Abdullah Hj. Said

PM Dr. Hasan Bahrom

PM Rawi Nordin

Hajar Opir

FRGS

11

2007

Pemeluasan Ruang Kewajipan Berzakat : Potensi Dan Perlaksanaannya Di Asia Tenggara

PM Dr. Ariffin Md. Salleh

Abdullah Hj. Said

Hajar Opir

FRGS

12

2007

Zakat Modal Perniagaan Asnaf Fakir Dan Miskin : Analisis Terhadap Tahap Pencapaian

PM Dr. Hasan Bahrom

PM Dr. Mohamed Azam Mohamed Adil

PM Ahmad Jailani Sidek

FRGS

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

Bil

Tahun Mula

Tajuk Projek

Penyelidik

Geran

1

2012

Modelling Effective Zakat Integration Into The Mainstream Economy

PM Dr Abd Halim Mohd Noor

FRGS

2

2010

Multidimensional Poverty Measurement In Zakat Institutions : Monetary And Non-Monetary Indicators

PM Dr. Ariffin Md. Salleh

FRGS

3

2010

Satu Kajian Semula Al-Gharimin Di Malaysia

PM Norsiah Sulaiman

FRGS

4

2007

Peluasan Konsep Asnaf Zakat Muallaf

PM Rawi Nordin

PM Dr Hasan Bahrom

Abdullah Hj. Said

Abdul Ghafar Baba

Noormala Rabu

FRGS

5

2007

Pelaksanaan Zakat Perniagaan Di Institusi Kewangan Dan Perbankan Di Asia Tenggara

PM Dr Ahmad Che Yaakob

PM Dr. Abd Halim Mohd Noor

Mohd Saladin Abdul Rasool

PM Syed Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa

Dr. Zahri Ahmad

FRGS

6

2007

Performance Indicators For Zakat Institution : A Proposed Model For Southeast Asia

PM Dr Abd Halim Mohd Noor

Shawal Kaslam

Dr. Ahmad Che Yaakob

PM Dr. Kamil Idris

FRGS

7

2007

Pengagihan Harta Zakat Bagi Membebaskan Ar-Raqib : Satu Kajian Pemeluasan

Hayyun Nawawi

Noormala Rabu

Hajar Opir

FRGS

8

2007

Penentuan Kriteria Fi Sabilillah Dalam Agihan Zakat Di Malaysia

Mohammad Sulaiman Zahlan

Zainal Fikri Zamzuri

Wahairi Mahmud

Mohd Fauzi Md Isa

FRGS

9

2007

Kefatwaan Fiqh Zakat Asia Tenggara

Abdullah Hj. Said

PM Dr. Hasan Bahrom

PM Rawi Nordin

Hajar Opir

FRGS

10

2007

Pemeluasan Ruang Kewajipan Berzakat : Potensi Dan Perlaksanaannya Di Asia Tenggara

PM Dr. Ariffin Md. Salleh

Abdullah Hj. Said

Hajar Opir

FRGS

11

2007

Zakat Modal Perniagaan Asnaf Fakir Dan Miskin : Analisis Terhadap Tahap Pencapaian

PM Dr. Hasan Bahrom

PM Dr. Mohamed Azam Mohamed Adil

PM Ahmad Jailani Sidek

FRGS

Bil

Tahun Mula

Tajuk Projek

Penyelidik

Geran

1

2012

Modelling Effective Zakat Integration Into The Mainstream Economy

PM Dr Abd Halim Mohd Noor

FRGS

2

2010

Multidimensional Poverty Measurement In Zakat Institutions : Monetary And Non-Monetary Indicators

PM Dr. Ariffin Md. Salleh

FRGS

3

2010

Satu Kajian Semula Al-Gharimin Di Malaysia

PM Norsiah Sulaiman

FRGS

4

2007

Peluasan Konsep Asnaf Zakat Muallaf

PM Rawi Nordin

PM Dr Hasan Bahrom

Abdullah Hj. Said

Abdul Ghafar Baba

Noormala Rabu

FRGS

5

2007

Pelaksanaan Zakat Perniagaan Di Institusi Kewangan Dan Perbankan Di Asia Tenggara

PM Dr Ahmad Che Yaakob

PM Dr. Abd Halim Mohd Noor

Mohd Saladin Abdul Rasool

PM Syed Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa

Dr. Zahri Ahmad

FRGS

6

2007

Performance Indicators For Zakat Institution : A Proposed Model For Southeast Asia

PM Dr Abd Halim Mohd Noor

Shawal Kaslam

Dr. Ahmad Che Yaakob

PM Dr. Kamil Idris

FRGS

7

2007

Pengagihan Harta Zakat Bagi Membebaskan Ar-Raqib : Satu Kajian Pemeluasan

Hayyun Nawawi

Noormala Rabu

Hajar Opir

FRGS

8

2007

Penentuan Kriteria Fi Sabilillah Dalam Agihan Zakat Di Malaysia

Mohammad Sulaiman Zahlan

Zainal Fikri Zamzuri

Wahairi Mahmud

Mohd Fauzi Md Isa

FRGS

9

2007

Kefatwaan Fiqh Zakat Asia Tenggara

Abdullah Hj. Said

PM Dr. Hasan Bahrom

PM Rawi Nordin

Hajar Opir

FRGS

10

2007

Pemeluasan Ruang Kewajipan Berzakat : Potensi Dan Perlaksanaannya Di Asia Tenggara

PM Dr. Ariffin Md. Salleh

Abdullah Hj. Said

Hajar Opir

FRGS

11

2007

Zakat Modal Perniagaan Asnaf Fakir Dan Miskin : Analisis Terhadap Tahap Pencapaian

PM Dr. Hasan Bahrom

PM Dr. Mohamed Azam Mohamed Adil

PM Ahmad Jailani Sidek

FRGS