Bil

Tahun Mula

Tajuk Projek

Penyelidik

Geran

1

2012

Rangka Model Skim Agihan Dana Zakat Kepada Asnaf Fisabilillah Dalam Meningkat Kualiti Hidup

PM Dr Ahmad Zaki Abd Latiff

PM Dr Hasan Bahrom

PM Baharudin Sayin

Mohamed Mahyudin Khalid

Research Insentive Fund

2

2012

Model Tauhidik Dalam Pengurusan Zakat Di Institusi Zakat Lembah Klang

Hajar Opir

Prof Dr Ismail Ahmad

Research Insentive Fund

3

2011

Penyewaan Harta Wakaf Dari Perspektif Hukum Syarak Dan Amalannya : Kajian Di Masjid Agama Islam Kelantan

Dr Mohd Afandi Mat Rani

Dana Kecemerlangan

4

2011

Zakat Performance Index

PM Dr Abd Halim Mohd Noor

Dana Kecemerlangan

5

2011

Kadar Penentuan 'Uruf Zakat Perhiasan Emas Di Malaysia'

PM Dr. Hasan Bahrom

Dana Kecemerlangan

6

2011

Perbandingan Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Korporat (Csr) Dan Pembayaran Zakat Korporat Oleh Syarikat Berkaitan Kerajaan (Glc) Di Malaysia

Mohammad Mahyuddin Khalid

Dana Kecemerlangan

7

2011

Keberkesanan Elemen Spritual Kepada Penerima Zakat Dalam Kalangan Fakir Miskin Di Selangor

Mohd Ashrof Zaki Yaakob

Dana Kecemerlangan

8

2011

Pengurusan Tauhidik Dalam Institusi Zakat Di Lembaga Zakat Selangor

Hajar Opir

Dana Kecemerlangan

9

2011

Impak Zakat Terhadap Kualiti Ummah: Kajian Ke Atas Masyarakat Orang Asli Di Kuang Selangor

Hanifah Musa Fathullah Harun

Dana Kecemerlangan

10

2010

Poverty Measurement In Zakat Institutions : A Multidimensional Perspective

PM Dr. Ariffin Md. Salleh

Dana Kecemerlangan

11

2010

Kajian Strategi Pembanguan Hartanah Wakaf Milik Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman (Maik)

PM Dr Abd Halim Mohd Noor

Dana Kecemerlangan

12

2010

Zakat On Business Among Small And Medium Entrepreneurs (Smes) : Factors And Impact On The Business

PM Dr Abd Halim Mohd Noor

Dana Kecemerlangan

13

2010

Determinant Factors Of Paying Zakat By Government Servants At Malaysia

PM Dr Abd Halim Mohd Noor

Dana Kecemerlangan

14

2009

Kesedaran Menunaikan Zakat Pendapatan Di Kalangan Warga Pendidik: Satu Kajian Di Daerah Segamat, Johor

PM Dr Ahmad Che Yaakob

Dana Kecemerlangan

15

2004

Amalan Governans Dalam Pengurusan Zakat Di Malaysia : Kajian Kes Pusat Zakat Selangor, Pusat Zakat Pulau Pinang, Dan Pusat Zakat Terengganu

PM Shawal Kaslam

PM Dr. Hasan Bahrom

Suhaimi Abd Samad

Geran Dalaman , IRDC, UiTM

16

2004

Keberkesanan Enakmen Dan Akta Zakat : Kajian Kes Di Negeri Melaka, Wp. Kuala Lumpur Dan Pahang

PM Rawi Nordin

PM Dr. Hasan Bahrom

Noormala Rabu

Geran Dalaman , IRDC, UiTM

17

2004

Emotional Intelligence And Job Performance : A Study Among Zakat Counter Personnel In Melaka, Negeri Sembilan, Wp. Kuala Lumpur, Selangor And Perak

Dr Rozman Hj. Md Yusof

Hj. Abdul Ghafar Baba

Abdul Hair Awang

Geran Dalaman , IRDC, UiTM

18

2004

Laman Web Institusi Zakat Di Malaysia : Satu Penilaian

Ismadi Badaruddin

Zainal Fikri Zamzuri

Abdul Hadi Mohd Salleh

Geran Dalaman , IRDC, UiTM

19

2004

Pengukuran Prestasi Institusi Zakat : Kajian Perbandingan Amalan Kutipan Dan Agihan Di Antara Negeri-Negeri Di Malaysia

PM Dr Abd Halim Mohd Noor

PM Dr. Mohamad Kamal Hj. Harun

Mohamed Saladin Abdil Rasool

Geran Dalaman , IRDC, UiTM

20

2004

Kajian Perlaksanaan Tanggungjawab Berzakat Di Kalangan Majikan Di Lembah Kelang

Mohamed Saladin Abdul Rasool

PM Dr. Abd Halim Mohd Noor

PM Dr Ariffin Md Salleh

Geran Dalaman , IRDC, UiTM

21

2004

Sumber Zakat Di Malaysia : Satu Penerokaan

PM Dr Ariffin Md Salleh

PM Dr Abd Halim Mohd Noor

Masturah Ma'in

Geran Dalaman , IRDC, UiTM

22

2004

Kajian Impak Program Pembangunan Asnaf Fakir Dan Miskin : Kajian Kes Model J.I.W.A. Pusat Zakat Selangor

Syahbudin Senin

PM Dr Ariffin Md. Salleh

Masturah Ma'in

Geran Dalaman , IRDC, UiTM

23

2004

Analisis Profail Generasi Kedua Asnaf Fakir Dan Miskin Di Negeri Melaka

PM Hayyun Nawawi

Mohammad Sulaiman Zahlan

Noormala Rabu

Geran Dalaman , IRDC, UiTM

24

2004

Cost Management System Practiced By Zakat Collection Centers In Melaka, Negeri Sembilan And Johor

Hamidah Bani

PM Maheran Kafan

Norzehan Abu Bakar

Geran Dalaman , IRDC, UiTM

25

2004

Kajian Terhadap Corak Agihan Dan Pembentukan Modul Agihan Zakat Di Kalangan Asnaf Fakir Dan Miskin Di Pantai Timur

Mohd Saufi Ismail

PM Dr. Hasan Bahrom

Geran Dalaman , IRDC, UiTM

26

2004

Analisis Penaksiran Zakat Di Institusi Perbankan Islam

PM Hjh Azizah Hj. Dolah

Geran Dalaman , IRDC, UiTM

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

2009

Kesedaran Menunaikan Zakat Pendapatan Di Kalangan Warga Pendidik: Satu Kajian Di Daerah Segamat, Johor